SoilSoc Courses

JORD243 Jordanalyser og gjødslingsplanlegging

ECTS: 10

Time: September / October / November / December, organised annually

Place: Ås, Norway

Level: BSc / MSc course

Language: Norwegian

Course homepage: »»